دستگاه از بین برنده سوسک تضمینی دستگاه دفع سوسک بزرگ

خاک مخصوص ساس و جانوران موذی

خاک مخصوص ساس و جانوران موذی

0.00تومان

استفاده از خاک مخصوص ساس تاثیر به سزایی در دفع ساس، آفات و حشرات از خود دارد، به نحوی که این خاک با چسبیدن به بدن این حیوانات باعث خشکاندن پوست آنها و در نتیجه از بین بردن آنها می شود.

استفاده از این خاک یکی از راه کارهای موثر در دفع ساس، سوسک، کنه، حشرات، انگل ها و ویروس ها می باشد به نحوی که زمانی که با سطح این موجودات در تماس می شود به بدن آنها چسبیده و باعث خشک شدن و در نتیجه از بین بردن آنها می گردد.

دسترسی سریع

دسته بندی محصولات

Image